www.foxrenard.eu

Home

FoxRenard is een adviesbureau op het gebied van integraal inkomstenmanagement, fusies, collecties, reorganisaties, cultuurveranderingen en verzelfstandigingtrajecten. Tevens adviseert FoxRenard verzamelaars bij de aan- en verkoop van kunst. 

FoxRenard is begonnen als bureau van vader en zoon Vos. Na het overlijden van Rik Vos zet Merijn het werk met dubbele inzet en kracht voort.

FoxRenard richt zich op zowel (culturele) instellingen, bedrijfsleven, overheden (rijk, provincie, grotere gemeenten) en belangrijke fondsen. FoxRenard voelt zich vooral uitgedaagd door complexe opdrachten, opdrachten met een hoge publieke zichtbaarheid of hoog afbreukrisico en opdrachten, die vragen om een sterke conceptuele kwaliteit.